Uroczystość w Leonidowce - Zgromadzenie Księży Marianów - Tajynsza

Idź do spisu treści

Menu główne:

Uroczystość w Leonidowce

...


30 października 2012 roku mija 5 lat od poświęcenia rzymskokatolickiej kaplicy pw. Matki Bożej Ucieczki Grzeszników we wsi Leonidowka (parafia tajynszyńska). Poświęcenia dokonał Abp. Tomasz Peta w obecności ówczesnego proboszcza ks. Jarosława Foltyniewicza oraz ks. Artura Nagraba, a także licznie zgromadzonych mieszkańców Leonidowki i pobliskich miejscowości.

Uprzedzając tę rocznicę, 27.10 2012 r. w sobotę w leonidowskiej kaplicy została odprawiona uroczysta Msza św. o godz. 16.00, której przewodniczył obecny proboszcz z Tajynszy o. Stefan Wysocki MIC. Na modlitwie zgromadziła się grupka kilkunastu najsystematyczniej uczęszczających do kaplicy parafian dorosłych, a także "gromadka" dzieci. Niestety zabrakło lidera tutejszej Wspólnoty p. Jana Leśniewskiego, którego Pan wezwał do siebie 12 maja br. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie

Podczas Mszy św. przy ołtarzu służyli ministranci, którzy kilka miesięcy temu przystąpili do pierwszej Komunii Św., natomiast psalm responsoryjny po raz pierwszy śpiewały dziewczynki, od niedawna również przyjmujące Komunię Św.

Po Mszy św. dzieci przedstawiły piękną scenkę ukazującą hojność Boga w obdarowywaniu człowieka darami duchowymi i doczesnymi, którą przygotowały pod kierunki
em p. Maryny - mamy jednej z dziewczynek. Były też pieśni i recytacje, w których najmłodsi członkowie miejscowej Wspólnoty dziękowali Bogu za dar Domu Bożego, jakim jest dla Leonidowki kaplica. Po skończonym programie artystycznym wszyscy spotkali się w sali pobliskiego klubu, by uczestniczyć w agapie przygotowanej przez Panie ze Wspólnoty.

Podczas posiłku były przemówienia p. Ałły Nikołajewny i ks. Proboszcza, w których nie zabrakło słów wdzięczności pod adresem wszystkich, dzięki którym kaplica istnieje, a przede wszystkim byłego proboszcza ks. Jarosława Foltyniewicza i śp.p. Jana Leśniewskiego. Następnie wszyscy za stołem chwalili PANA pieśniami. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego