Uroczystość Bożego Ciała 2014 - Zgromadzenie Księży Marianów - Tajynsza

Idź do spisu treści

Menu główne:

Uroczystość Bożego Ciała 2014

...

W Kazachstanie czwartek 19 czerwca był dla większości mieszkańców kraju zwykłym dniem roboczym. Jednak wierni wyznania rzymskokatolickiego, jeśli tylko było to możliwe, gromadzili się w swoich świątyniach i kaplicach parafialnych na uroczystych Mszach św. i procesjach, by w ten sposób oddać cześć Obecnemu w Eucharystii Jezusowi Chrystusowi. Tak było i w naszej Parafii Św. Rodziny w Tajynszy. Już w wigilię uroczystości ks. Stefan Wysocki MIC odprawił Mszę św. w wiosce Podolskoje, a rano w czwartek w Donieckoje.

W Tajynszy w godzinach popołudniowych (od 17.00) w czwartek poszczególne grupy parafian przygotowywały cztery ołtarze dookoła kościoła:

ołtarz 1 - młodzież,
ołtarz 2 - Bractwo Niepokalanego Poczęcia NMP,
ołtarz 3 - ministranci i chórzyści,
ołtarz 4 - Grupa Adoracji Najśw. Sakramentu.

Ołtarze w swej symbolice nawiązywały do czytanych przy kolejnych stacjach fragmentów Ewangelii.

O godzinie 19.00 ojcowie: Stefan i Ale
xey odprawili uroczystą Mszę św., podczas której okolicznościową homilię wygłosił o. Alexey. Wierni dość licznie zgromadzili się w światyni, młode mamy przyprowadziły swoje najmłodsze „pociechy”. Uroczystość uświetnił chór parafialny, który dziś po raz pierwszy śpiewał z towarzyszeniem mikrofonu, zainstalowanego dzień wcześniej, w związku z wymianą nagłośnienia w kościele.

Po Mszy św. przy wspaniałej pogodzie, wyruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy, którą prowadzili obydwaj księża na zmianę. Asystowali jej ministranci w swoich nowych uroczystych strojach. Na zakończenie procesji wszyscy odśpiewali w świątyni hymn uwielbienia „Ciebie Boga Wysławiamy” i po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem, którego udzielił ks. Proboszcz, w radosnym i podniosłym nastroju udali się do swoich domów, z wyjatkiem osób, które przygotowywały ołtarze; pozostały one, by teraz je rozebrać.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego