Donieckoje - Zgromadzenie Księży Marianów - Tajynsza

Idź do spisu treści

Menu główne:

Donieckoje

Kaplice dojazdowe

Wieś leżąca w rejonie tajynszyńskim i na terenie Parafii Św. Rodziny, oddalona od Tajynszy o ok. 30 km. zamieszkała w większości przez ludność pochodzenia polskiego, wywodzącą się spośród zesłańców z Ukrainy z roku 1936r. i ich potomków. Ludność pochodzenia niemieckiego niemal w 100% wyemigrowała do Niemiec w ramach repatriacji. Spośród wierzących Polaków większość, to katolicy.

Gromadzą się oni na modlitwie
w dużej kaplicy p.w. "Matki Bożej Fatimskiej", w budynku, który jeszcze w latach dziewięćdziesiątych służył jako sklep. Na niedzielnych, świątecznych i okolicznościowych Mszach św. gromadzi się kilkadziesiąt osób, frekwencja zwiększa się przy okazji większych świąt, takich jak Boże Narodzenie i Wielkanoc, i przekracza liczbę 100.

Nabożeństwa odbywają się w języku rosyjskim. Opiekę duszpasterską sprawują kapłani rezydujący w Parafii Świętej Rodziny w Tajynszy, której kaplica w Donieckoje jest filią. Na terenie wioski jest wiele osób chorych, niemogących już przyjść do kaplicy. Kapłan regularnie
co miesiąc odwiedza ich w domach dając tym samym możliwość przyjęcia sakramentów śwętych. Dorośli, dzieci, ministranci i młodzież uczęszczający do kaplicy mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach ewangelizacyjnych i w katechezie.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego