Program Edukacyjno – Stypendialny „STEP" - Zgromadzenie Księży Marianów - Tajynsza

Idź do spisu treści

Menu główne:

Program Edukacyjno – Stypendialny „STEP"

Program "STEP"

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy to uczelnia znana z międzynarodowej współpracy, którą aktywnie realizuje od 2005 roku. Współpracujemy z ponad 50 uczelniami z różnych stron świata m.in. z Grecji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Bułgarii, Kirgistanu, Kazachstanu, Włoch a nawet Zambii i Chin. Umiędzynarodowienie jest jednym z priorytetów strategicznych uczelni.

Internacjonalizacja to nie tylko wymiana doświadczeń w ramach umów z zagranicznymi partnerami, ale również promowanie nauki języków obcych, wprowadzanie międzynarodowych treści w programach studiów, wspólne kształcenie z uczelniami zagranicznymi, tworzenie międzynarodowych centrów specjalistycznych takich jak Międzynarodowe Centrum Nauki i Edukacji KPSW oraz wiele innych działań, dzięki którym kształcenie uzyskuje wymiar ponadnarodowy.
Uczelnia stara się, aby proces kształcenia przebiegał w wielokulturowym środowisku i stawał się doświadczeniem rozwijającym tolerancję i poszanowanie odmiennych tradycji wśród naszych studentów.

Uczelnia to miejsce zdobywania wiedzy, jednak to nie tylko miejsce w którym mamy do czynienie z procesami dydaktycznymi ale też miejsce, które powinno kształtować wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka, chęć niesienia pomocy tam, gdzie jest to możliwe i przekonania, że wspólnie możemy zmieniać rzeczywistość na lepszą.


W swoich założeniach uczelnia jest zorientowana we wszystkich zakresach swej działalności na służenie drugiemu człowiekowi. To właśnie te idee stały się inspiracją dla Rektor KPSW prof. nadzw. KPSW dr Heleny Czakowskiej oraz o. Alexey Mitsinskiy MIC – duszpasterza młodzieży w parafii w Kazachstanie do tworzenia takich inicjatyw jak Program Edukacyjno – Stypendialny „STEP". Wciąż takich działań jest za mało a za dużo osób, o problemach których wielu zapomniało, bądź nie chce zdawać sobie z nich sprawy.

Celem programu jest pomoc potomkom polskich zesłańców, poprzez organizowanie przyjazdów młodzieży zza wschodniej granicy na studia i finansowanie ich pobytu w naszym kraju. Młodzież ta pochodzi z najuboższych terenów i nie jest w stanie kontynuować nauki w kraju, który obecnie zamieszkuje.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego