Dla kandydatów - Zgromadzenie Księży Marianów - Tajynsza

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dla kandydatów

Program "STEP"

Adresatami programu „STEP" są osoby:

- posiadające Kartę Polaka (również osoby aplikujące o Kartę Polaka, oczekujące na wydanie dokumentu),
- o niskim statusie materialnym,
- zamieszkujące głównie tereny wiejskie,
- będące absolwentami szkoły średniej i posiadające świadectwo dojrzałości (аттестат зрелости, приложение к аттестату зрелости),

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się uczestnictwo w programie osób nie posiadających Karty Polaka, ale mających niemożliwe z różnych powodów do udokumentowania pochodzenie polskie lub związanych z kulturą i tradycjami polskimi, na podstawie wniosku Dyrektora Programu „STEP" w Kazachstanie.

W pierwszej edycji programu pomocą objęto dwoje Polaków z rejonu Tajynszy.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego